Powrót do aktualności


Powiatowy Konkurs Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II
na 100 – lecie Jego urodzin

„Najstarsi dobrze pamiętają Karola Wojtyłę,
Trochę młodsi – Papieża Polaka.
Nowe pokolenie zdążyło pokochać Jana Pawła II
Najmłodszym została tylko tradycja i pamięć.” (Centrum Jana Pawła II- Kraków)

Cel główny: Uczestnictwo w obchodach 100 – lecia urodzin Karola Wojtyły.

Cele konkursu:
a. Kultywowanie pamięci o Papieżu Polaku.
b. Krzewienie wartości głoszonych przez Papieża Wojtyłę.
c. Umacnianie poczucia tożsamości narodowej i więzi religijnej.
d. Uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.
e. Rozbudzanie zainteresowania poezją i kształtowanie kultury żywego słowa.
f. Doskonalenie umiejętności recytatorskich dzieci i młodzieży oraz promowanie młodych talentów.

Organizator:
Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiegow Iwoniczu, ul. Zagrodniki 21.

Ustalenia:
1. Uczestnik recytuje jeden utwór autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II.
2. Recytacja powinna odbywać się bez elementów inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.).
3. Maksymalny czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut.
4. Schemat kryteriów oceny recytacji:
- do 5 pkt za dobór utworu
- do 5 pkt za dykcję
- do 5 pkt za tempo
- do 5 pkt za intonację
- do 5 pkt za zrozumienie wymowy utworu
- do 5 pkt za ogólne wrażenie
5. Razem uczestnik może otrzymać maksymalnie 30 punktów (bez ułamków).
6. Wygrywa uczestnik, który otrzymał największą liczbę punktów.
7. W skład Jury wejdą osoby z różnych środowisk.
8. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów z każdej kategorii wiekowej. Zgłoszeń (karta zgłoszenia- załącznik nr 1) można dokonać osobiście, telefonicznie lub elektronicznie na adres: pruben@wp.pl lub krogoz@o2.pl do dnia 30 kwietnia 2020r.

ORGANIZACJA KONKURSU
I. Konkurs odbędzie się w następujących grupach wiekowych:
a. klasy IV-VI
b. klasy VII – VIII
II. Termin i miejsce konkursu :
14 maja (czwartek) od godz.9:00 w Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu w małej sali gimnastycznej.
III. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu, po przesłuchaniu wszystkich uczestników.
IV. Rozdanie nagród i występ laureatów Powiatowego Konkursu Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II nastąpi w Domu Ludowym w Iwoniczu dnia 24 maja 2020 r. w czasie obchodów Jubileuszu 100 Rocznicy Urodzin Św. Jana Pawła II.

Karta zgłoszenia - załącznik nr 1

Koordynatorzy konkursu:
s. Danuta B. Pruś tel. 698 756 317
Kinga Rogóz tel. 691 664 749


Powrót do aktualności