Powrót do aktualności


Spotkanie z policjantami

5 października 2022r. w ramach działań profilaktycznych uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Posterunku Policji w Iwoniczu Zdroju.
Spotkania zostały podzielone na dwa bloki tematyczne: dzieci klas I-III zostały wyposażone w informacje dotyczące bezpiecznego zachowania w drodze do i ze szkoły, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz przechodzeniu przez drogę. Uwrażliwieni zostali również pod względem bezpiecznego korzystania z Internetu i smartfonów oraz kontaktów z nieznajomymi. Policjanci podkreślili znaczenie elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać.
Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VIII. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich w świecie realnym i wirtualnym. Poruszony został temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Uczniowie dowiedzieli się, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo.
Zaproszonym Gościom serdecznie dziękujemy za spotkanie.Powrót do aktualności