Powrót do aktualności


Konkurs plastyczno-czytelniczy „Ilustracja do wybranej przygody Lassego i Mai”

W ramach realizacji NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA zapraszamy uczniów klas II - IV do wzięcia udziału w konkursie plastyczno - czytelniczym „ILUSTRACJA DO WYBRANEJ PRZYGODY LASSEGO I MAI”, na podstawie serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” Martina Widmarka.
Cel konkursu:
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie kreatywności uczniów.
Przedmiot oceny konkursowej:
- Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów pracy plastycznej, będącej ilustracją wybranej przygody bohaterów serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.
- Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A-4 lub A-3.
- Ilustracja własnym wyobrażeniem o bohaterach kopie ilustracji książkowych nie będą brane pod uwagę.
Kryteria oceny:
- pomysłowość
- kompozycja
- staranność wykonania
- wkład pracy
- oryginalność- praca nie może być kopią ilustracji książkowych.

- Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej do 31 marca 2023 roku.
- Każda praca powinna zawierać DANE AUTORA (imię, nazwisko, klasa) umieszczone na odwrocie.
- Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy: Monika Kenar-Szczurek, Anna Prejsnar


Powrót do aktualności