Powrót do aktualności


Pasowanie na czytelnika

Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej na stałe wpisało się w kalendarz imprez bibliotecznych.
We wtorek- 21 września i środę- 22 września biblioteka gościła dzieci z klas pierwszych. Przeprowadzone zajęcia miały na celu zapoznanie najmłodszych uczniów i czytelników z księgozbiorem a także zasadami korzystania ze zbiorów.
Dzieci w czasie spotkania wykazały się znajomością baśni rozwiązując „bajkowe zagadki”, udowodniły też, że doskonale wiedzą jak obchodzić się z wypożyczonymi książkami.
Punktem kulminacyjnym było uroczyste złożenie przyrzeczenia a następnie samodzielne wypożyczanie książek.
Spotkania przebiegały w miłej atmosferze- dzieci opuściły bibliotekę zabierając wypożyczone książki wraz z otrzymanymi zakładkami.

Bibliotekarze


Powrót do aktualności