Powrót do aktualności


Żywa lekcja wiedzy o społeczeństwie

W czwartek, 8 grudnia 2022 r., w ramach zajęć z wos-u, uczniowie klas VIII uczestniczyli w lekcji samorządności, którą poprowadzili zaproszeni goście: burmistrz gminy - Pan Witold Kocaj oraz wiceburmistrz – Pan Jacek Rygiel. Celem wizyty było zapoznanie młodzieży z tajnikami funkcjonowania samorządu lokalnego.
Podczas spotkania młodzież mogła dowiedzieć się, jakie są zadania burmistrza i rady gminy oraz poznać zakres ich kompetencji. Zapoznała się również ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem urzędu.
Ósmoklasiści z zainteresowaniem wysłuchali informacji przedstawionych przez Panów Burmistrzów, dotyczących wpływu mieszkańców na działanie władz gminnych, rodzaju spraw, które można załatwić w urzędzie, jak również zasad tworzenia budżetu gminy i źródeł jej dochodów. Uczniowie zadawali także pytania, m.in. dotyczące realizowanych oraz planowanych inwestycji, zwłaszcza tych, które związane są z Iwoniczem.
Wizyta przedstawicieli Urzędu Gminy była cenną lekcją, dzięki której uczniowie mieli możliwość konfrontacji wiedzy podręcznikowej z rzeczywistością. Żywa lekcja wiedzy o społeczeństwie pozwoliła na utrwalenie poznanego wcześniej materiału i przyczyniła się do pogłębienia wiedzy naszej młodzieży o samorządzie.

Agnieszka Rygiel


Powrót do aktualności