Powrót do aktualności


„INNY NIE ZNACZY GORSZY”
Międzynarodowy Dzień tolerancji w klasie 1b

W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej „Razem przez świat” w listopadzie uczniowie klasy 1b uczestniczyli w warsztatach pod hasłem „Inny nie znaczy gorszy”. Wszyscy mocno zaangażowali się w dyskusje nt. „Co to jest tolerancja? Co znaczy być tolerancyjnym? Zaskakująco trafnie definiowali zagadnienie i co ważne - potrafili wyciągnąć wnioski z dyskusji o tolerancji. W czasie zajęć dzieci posługiwały się symbolami graficznymi, które ułatwiały im zrozumienie tematu. Każdy uczeń miał możliwość przedstawienia tematu szacunku i kształtowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi także w formie plastycznej. Wspólnie ułożyliśmy krótką rymowankę

TOLERANCJA WAŻNA RZECZ
BEZ NIEJ W ŻYCIU TRUDNO JEST

M. Jakubowicz


Powrót do aktualności