Powrót do aktualności


„Mistrz Ortografii”- wyniki konkursu szkolnego

Wszyscy uczniowie klas 4-8 naszej szkoły wzięli udział w ortograficznych potyczkach. Wyniki przeprowadzonego w klasach dyktanda, pozwoliły 29 uczniom przejść do II etapu. Należało wypełniać luki w tekście, podawać reguły ortograficzne i uzasadniać poprawną pisownię. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą i prawdziwymi ortograficznymi talentami. Wyniki testu wyłoniły najlepszych, a jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Karolina Szajna
II miejsce – Melania Kielar
III miejsce – Hanna Kandefer
Wyróżnienia:
Natalia Kenar,
Adrianna Kustroń,
Martyna Biernacka,
Rafał Kandefer,
Jagoda Fijałkowska
Wszystkim należą się wielkie gratulacje. Dziękujemy Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój za wsparcie naszej inicjatywy i ufundowanie nagród rzeczowych dla uczniów.

Nauczyciele języka polskiego


Powrót do aktualności