Powrót do aktualności


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.
W ramach obchodów tego wydarzenia realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.
Jak co roku nasza szkoła solidaryzuje się z osobami dotkniętymi tym zaburzeniem. 4 kwietnia wśród nauczycieli i uczniów dominował w ubiorze kolor niebieski. W oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III i V zostały przeprowadzone warsztaty pt. „Poznaj autyzm”, podczas których odbyła się projekcja filmów: „Autyzm. O tym chciałaby Ci powiedzieć osoba z autyzmem” oraz „Amazing things happen”. Dzieci brały aktywny udział w pogadance oraz dawały dobre rady osobom ze spektrum autyzmu jak radzić sobie z trudnościami, które spotykają ich każdego dnia. Zostały przeprowadzone ćwiczenia sensoryczne, które miały na celu w sposób praktyczny uzmysłowić jakie zaburzenia mają osoby z autyzmem. Zadaniem uczniów było rozpoznać różnego rodzaju zapachy; w grubych rękawicach nawlekać i rozpoznawać przedmioty oraz kolorować w nich lewą i prawą ręką obrazki; znaleźć z zamkniętymi oczami szklaną kuleczkę w ziarnach grochu; odwzorować w odbiciu lustrzanym choinkę. Dzieci ochoczo i aktywnie brały udział w zadaniach związanymi z integracją sensoryczną, choć niektórym ich wykonanie sprawiło dużo trudności. Na znak integracji z osobami ze spektrum autyzmu wychowankowie wykonali plakat, na którym odbili swoje dłonie tworząc serce a przedszkolaki kolorowały symbole autyzmu: puzzle i motyle. Na zakończanie każdy uczestnik mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w ramce z niebieskimi motylami.
W klasach starszych odbyły się pogadanki oraz projekcje filmów. Chętni uczniowie klas VII-VIII na godzinach wychowawczych przeprowadzili prezentacje multimedialne na temat tego zaburzenia.
Mamy nadzieję, że nasze działania poszerzą wiedzę i tolerancję naszych uczniów wobec osób dotkniętych autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia


Powrót do aktualności