Powrót do aktualności


Maria Grzegorzewska

„Nie ma kaleki jest człowiek”

Do grona patronów roku 2022 dołącza Maria Grzegorzewska, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce, pedagog specjalny, psycholog, profesor, działaczka społeczna.
Pierwsza w Polsce podjęła systematyczne badania nad zagadnieniem pedagogiki niepełnosprawnych, stworzyła jej podstawy. Wychodziła z założenia, że człowiek jest jednością psychofizyczną, wysunęła tezę globalnego ujęcia odchyleń od normy, rozwijała zagadnienia kompensacji w rewalidacji niepełnosprawnych. Zajmowała się zwłaszcza tyflopedagogiką (edukacja osób niewidomych i niedowidzących) oraz problematyką kształcenia nauczycieli. Uczono ją zawsze, że trzeba być uczciwym i pracowitym człowiekiem, odpowiedzialnym za najbliższych. W jej domu rodzinnym zawsze dbano o podtrzymywanie tradycji patriotycznych.
Zawsze ceniła sobie przyjaźń. Wyróżniała się dobrocią, empatią oraz szeroko rozumianym humanizmem i altruizmem. Chętnie pomagała ludziom w potrzebie. Gdy wybuchło powstanie, brała w nim udział jako sanitariuszka, w czasie wojny pomagała również Żydom.
Ponieważ bardzo kochała dzieci, to właśnie im postanowiła poświęcić znaczną część swojego życia naukowego.
Maria Grzegorzewska jest patronką kilkudziesięciu placówek edukacyjnych, głównie szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Polsce. Jej imię nosi także Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce, której Maria Grzegorzewska była założycielką.
Wybrane prace Marii Grzegorzewskiej:
• „Struktura psychiczna czytania wzrokowego i dotykowego” (1927)
• „Głuchociemni” (1928)
• „Psychologia niewidomych” (1930)
• „Listy do młodego nauczyciela” (1947)
• „Zjawisko kompensacji u niewidomych i głuchych” (1959)
Zapraszamy do obejrzenia filmu: Polskie Drogi Edukacji - Maria Grzegorzewska

Małgorzata Warzocha, Magdalena Stefańska


Powrót do aktualności