Powrót do aktualności


80. lat temu Związek Walki Zbrojnej przekształcono w Armię Krajową

W dniu 14 lutego delegacja Uczniów naszej szkoły z klas 8 a i b zapaliła znicze pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza oraz na kilku indywidualnych Grobach działaczy struktur ZWZ/AK, m.in.: na Mogiłach Braci Kazurów, Franciszka Biskupa i ks. Erazma Skórnickiego - organizatora tajnego nauczania. To miejsca symboliczne. Pragniemy, by Płomień świec objął Wszystkich Bohaterów II wojny światowej, szczególnie tych, którzy narażali swoje życie w konspiracji.
14.02.1942 r. gen. Władysław Sikorski – Naczelny Wódz - powołał Armię Krajową. Była ona kontynuatorką Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej, stworzonych do walki z okupantem niemieckim i radzieckim. Pierwszym dowódcą AK był gen. Stefan Rowecki „Grot”. Przemianowanie ZWZ na AK w lutym 1942 r. podniosło rangę największego w Europie podziemnego wojska. Armię Krajową cechowała różnorodność działań: wywiad, kontrwywiad, dywersja, propaganda, łączność kurierska i radiowa, szkolenie kadr, pozyskiwanie i produkcja broni, a także obecność konspiracyjna w obozach jenieckich i zagłady.
Na naszym terenie Armia Krajowa prowadziła aktywną działalność, co przyniosło sukcesy – jak w momencie utworzenia Rzeczpospolitej Iwonickiej w ramach akcji „ Burza”, ale też ogromny ból – gdy w Lesie Grabińskim oprawcy dokonali mordu, a Ofiarami byli w większości członkowie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, których przywieziono z więzienia w Jaśle.

Maria Szajna


Powrót do aktualności