Co nowego w 4 Gromadzie Zuchowej „Wesołe Pląsy”Został rozstrzygnięty hufcowy konkurs na „Najpiękniejszy stroik świąteczny”, w którym 4 Gromada Zuchowa „Wesołe Pląsy” zdobyła - I miejsce.


W indywidualnym konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną brało udział 17 zuchów.

W kategorii klas pierwszych:
1 miejsce zdobyła - Marysia Jurczyk kl. 1b
1 miejsce zdobył - Karol Jurczyk kl. 1b
2 miejsce zdobył - Rafał Kandefer kl. 1b
2 miejsce zdobył – Dawid Turek kl. 1b
Wyróżnieni zostali: Łukasz Stachura kl. 1b, Kacper Kandefer kl.1b, Anna Szczurek kl. 1b, Szymon Turek 1b

W kategorii klas drugich:
1 miejsce zdobyła - Karolina Kuliga kl. 2b
Wyróżniona została: Adrianna Frodyma kl. 2b

W kategorii klas trzecich:
3 miejsce zdobyła - Basia Kielar kl. 3a
3 miejsce zdobyła – Julia Nogal kl. 3a
3 miejsce zdobyła – Julia Rokita kl. 3b
Wyróżnieni zostali: Kinga Kinel kl. 3b, Wiktoria Bulik kl. 3b, Weronika Pietrasz kl. 3b, Jakub Kandefer kl. 3a

W indywidualnym konkursie na najpiękniejszą ozdobę świąteczną brało udział 17 zuchów.

W kategorii klas pierwszych:
1 miejsce zdobył - Kacper Kandefer kl. 1b
2 miejsce zdobył - Rafał Kandefer kl. 1b
2 miejsce zdobył - Dawid Turek kl. 1b
2 miejsce zdobyła - Marysia Jurczyk kl. 1b
Wyróżnieni zostali: Łukasz Stachura kl. 1b, Joanna Such kl.1b, Anna Szczurek kl. 1b

W kategorii klas drugich:
Wyróżnione zostały: Adrianna Frodyma kl. 2b, Karolina Kuliga kl. 2b

W kategorii klas trzecich:
1 miejsce zdobył - Jakub Kandefer kl. 3a
1 miejsce zdobył – Gabriel Kielar kl. 3a
Wyróżnieni zostali: Julia Nogal kl. 3a, Basia Kielar kl.3a, Aleksandra Szajna kl. 3b, Kinga Kinel kl. 3b, Wiktoria Bulik kl. 3b, Weronika Pietrasz kl. 3b

Wszystkim zuchom serdecznie gratuluję sukcesów. Czuj!

Bożena Lorens