Nabór i rekrutacja
do klasy I
szkoły podstawowej
Rekrutacja do oddziału
przedszkolnego
Zapisy
do świetlicy
Procedura rekrutacji uczniów
do oddziału przedszkolnego
i klasy pierwszej

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022


Zapisy do świetlicy szkolnejZapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynają się:

  • dla dzieci, które w roku szkolnym bieżącym uczęszczały do świetlicy, a rodzice zgłaszają chęć kontynuacji uczęszczania na zajęcia świetlicowe, a także dla dzieci rozpoczynających od września naukę w klasie I i zapisanych do Oddziału Przedszkolnego - od 22 lutego 2021 r. i trwaja do 5 marca 2021 r.

  • dla dzieci przyjętych do szkoły lub oddziału przedszkolnego w późniejszym okresie (po zakończonej rekrutacji) - w pierwszym tygodniu września.
Kartę zapisu dziecka do świetlicy należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły i wypełnione złożyć w wyznaczonym terminie.
Dokumenty do pobrania:

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Regulamin przyjęcia dzieci do świetlicy szkolnej