UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Uroczystość zakończenia szkoły przez uczniów klas szóstych rozpoczęła się tradycyjnym już polonezem. Atmosfera była bardzo podniosła, gdyż swoją obecnością zaszczycili nas burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój pan Witold Kocaj oraz wiceburmistrz pan Jacek Rygiel. W bardzo licznym gronie przybyli również rodzice absolwentów.
Jednym z ważniejszych punktów uroczystości była ceremonia przekazania sztandaru. Uczniowie klas szóstych - chorąży Miłosz Adamiak oraz asysta Daria Penar i Karolina Górska przekazali sztandar nowemu składowi z kl. V: chorążemu Maciejowi Trygarowi i asyście Aleksandrze Trygar i Karolinie Ziembickiej. Następnie absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie. W tej części uroczystości wysłuchano również przemówień pana burmistrza Witolda Kocaja i pani dyrektor Małgorzaty Jakubowicz, którzy wyrazili swą dumę z osiągnięć uczniów, udzielili cennych rad i życzyli dalszych sukcesów.

Pani dyrektor i przewodnicząca rady rodziców - pani Monika Kandefer wręczyły nagrody uczniom klas IV-VI, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem:
z klasy IVa: Natalii Lorens, Filipowi Czopowikowi, Aldzie Skraqi, Jakubowi Krupie, Dominice Szczepek, Bartłomiejowi Kandefer, Dominikowi Pacholczykowi, Oliwii Szafran, Paulinie Szelc,
z klasa IVb: Patrykowi Winiarskiemu, Dominice Akslar, Kindze Kinel, Amelii Foremny, Aleksandrze Such, Urszuli Kielar,
z klasa Va: Jagodzie Smolińskiej, Mirosławowi Szybka, Karolinie Ziembickiej, Miłoszowi Studzińskiemu, Julii Gościńskiej,
z klasa Vb: Aleksandrze Trygar, Maciejowi Trygarowi, Filipowi Kandefer, Natalii Kostrzewskiej,
z klasa VIa: Weronice Karnasiewicz, Darii Penar, Weronice Tekieli, Maciejowi Ćwięka, Karolowi Rudkowi, Wiktorii Tomkiewicz, Kindze Niemczyk, Maksymilianowi Marszałkowi, Krzysztofowi Rokicie,
z klasa VIb: Oliwii Zajdel, Katarzynie Such, Adriannie Nycz, Wiktorowi Czerwieńskiemu, Karolinie Maryśka, Wojciechowi Nyczowi, Karolinie Górskiej i Annie Kawałek.

Rodzice dzieci klas szóstych otrzymali listy gratulacyjne z rąk pani dyrektor. Pan wiceburmistrz wręczył stypendia uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5,1 i wzorowe zachowanie. Pani dyrektor nie zapomniała również o tych rodzicach absolwentów, którzy aktywnie pracowali na rzecz klasy i szkoły. Podziękowania otrzymali: pan Marek Adamiak, pani Magdalena Penar, pani Katarzyna Ćwięka, pani Małgorzata Czerwieńska, pani Elżbieta Górska, pani Monika Michalczyk i pani Anna Zajdel.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, przygotowana przez uczniów klas szóstych, a prowadzona przez Wiktorię Tomkiewicz i Wiktora Czerwieńskiego. Absolwenci pokazali swoje umiejętność artystyczne oraz sportowe. Zebrani byli pełni podziwu dla możliwości wokalnych Katarzyny Such, Adrianny Nycz oraz Karoliny Górskiej. Umiejętność gry na instrumentach zaprezentowali: Miłosz Adamiak, Adrianna Nycz, Karolina Górska, Weronika Karnasiewicz, Dominika Urbanek.
Talent recytatorki raz jeszcze ujawnił Wiktor Czerwieński, pasje plastyczne zademonstrowały Oliwia Zajdel i Justyna Nowak. Maksymilian Marszałek udowodnił, że nie ma sobie równych w umiejętności układania kostki Rubika. Imponowała sprawność Weroniki Tekieli (szpagat), Wiktorii Tomkiewicz (taniec) i Jakuba Michalczyka („igraszki z piłką”). Jednym słowem nie było w tym roczniku osoby bez talentu. Widać to było także podczas pięknie tańczonego poloneza oraz w trakcie przedstawienia, które wykonali uczniowie na zakończenie, prezentując swoje niezwykłe zdolności aktorskie w inscenizacji pt. „Mały Książę”. Należy dodać, że absolwenci zachowywali się na scenie bardzo swobodnie, ale i profesjonalnie. Wydaje się, że zaprocentowały tu dziesiątki ich występów w ciągu lat edukacji w naszej szkole.
Absolwenci, wyraźnie wzruszeni, w dowód wdzięczności wręczyli kwiaty nauczycielom i pracownikom szkoły.

Monika Szajna, Alicja Jaracz