Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
i wymagania edukacyjne
z poszczególnych przedmiotówZasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Przedmiot
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
Wymagania
Edukacja wczesnoszkolna
klasa I-III kl. I
kl. II
kl. III
Język polski
j.polski kl. IV - VIII
j.polski kl. IV
j.polski kl. V
j.polski kl. VI
j.polski kl. VII
j.polski kl. VIII
Język angielski
j.angielski kl. I-III
j.angielski kl. IV-VIII
j.angielski kl. I
j.angielski kl. II
j.angielski kl. III
j.angielski kl. IV
j.angielski kl. V
j.angielski kl. VI
j.angielski kl. VII
j.angielski kl. VIII
Język niemiecki
j.niemiecki kl. VII, VIII j.niemiecki kl. VII, VIII
Historia
historia kl. IV-VIII historia kl. IV
historia kl. V
historia kl. VI
historia kl. VII
historia kl. VIII
Wiedza o społeczeństwie
wiedza o społeczeństwie kl. VIII wiedza o społeczeństwie kl. VIII
Matematyka
matematyka kl. IV-VIII
matematyka kl. IV
matematyka kl. V
matematyka kl. VI
matematyka kl. VII
matematyka kl. VIII
Fizyka
fizyka kl. VII-VIII
fizyka kl. VII
fizyka kl. VIII
Chemia
chemia kl. VII-VIII
chemia kl. VII
chemia kl. VIII
Biologia
biologia kl. V-VIII
biologia kl. V
biologia kl. VI
biologia kl. VII
biologia kl. VIII
Geografia
geografia kl. V, VI, VII, VIII
geografia kl. V
geografia kl. VI
geografia kl. VII
geografia kl. VIII
Przyroda
przyroda kl. IV przyroda kl. IV
Muzyka
muzyka kl. IV-VII muzyka kl. IV-VII
Plastyka
plastyka kl. IV-VII plastyka kl. IV-VII
Informatyka
informatyka informatyka
Technika
technika
technika kl. IV
technika kl. V
technika kl. VI
Edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie fizyczne
wych. fizyczne kl. IV-VIII
wych. fizyczne kl. IV
wych. fizyczne kl. V
wych. fizyczne kl. VI
wych. fizyczne kl. VII
wych. fizyczne kl. VIII
Religia
religia kl. I-III
religia kl. IV-VIII
religia kl. I-III
religia kl. IV
religia kl. V
religia kl. VI
religia kl. VII
religia kl. VIII