Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne
z poszczególnych przedmiotówZasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Przedmiot
PSO
Wymagania
Edukacja wczesnoszkolna
PSO klasa I-III Wym. kl. I
Wym. kl. II
Wym. kl. III
Język polski
PSO j.polski kl. IV - VIII
Wym. j.polski kl. IV
Wym. j.polski kl. V
Wym. j.polski kl. VI
Wym. j.polski kl. VII
Wym. j.polski kl. VIII
Język angielski
PSO j.angielski kl. I-III
PSO j.angielski kl. IV-VIII
Wym. j.angielski kl. I
Wym. j.angielski kl. II
Wym. j.angielski kl. III
Wym. j.angielski kl. IV
Wym. j.angielski kl. V
Wym. j.angielski kl. VI
Wym. j.angielski kl. VII
Wym. j.angielski kl. VIII
Język niemiecki
PSO j.niemiecki kl. VII, VIII Wym. j.niemiecki kl. VII, VIII
Historia
PSO historia kl. IV-VIII Wym. historia kl. IV
Wym. historia kl. V
Wym. historia kl. VI
Wym. historia kl. VII
Wym. historia kl. VIII
Wiedza o społeczeństwie
PSO wiedza o społeczeństwie kl. VIII Wym. wiedza o społeczeństwie kl. VIII
Matematyka
PZO matematyka kl. IV-VIII
Wym. matematyka kl. IV
Wym. matematyka kl. V
Wym. matematyka kl. VI
Wym. matematyka kl. VII
Wym. matematyka kl. VIII
Fizyka
PSO fizyka kl. VII-VIII
Wym. fizyka kl. VII
Wym. fizyka kl. VIII
Chemia
PSO chemia kl. VII
PSO chemia kl. VIII
Wym. chemia kl. VII
Wym. chemia kl. VIII
Biologia
PSO biologia kl. V-VIII
Wym. biologia kl. V
Wym. biologia kl. VI
Wym. biologia kl. VII
Wym. biologia kl. VIII
Geografia
PSO geografia kl. V, VI, VII, VIII
Wym. geografia kl. V
Wym. geografia kl. VI
Wym. geografia kl. VII
Wym. geografia kl. VIII
Przyroda
PSO przyroda kl. IV Wym. przyroda kl. IV
Muzyka
PSO muzyka kl. IV-VII Wym. muzyka kl. IV-VII
Plastyka
PSO plastyka kl. IV-VII Wym. plastyka kl. IV-VII
Informatyka
PSO informatyka Wym. kl. IV-VIII
Technika
PSO technika
Wym. technika kl. IV
Wym. technika kl. V
Wym. technika kl. VI
Edukacja dla bezpieczeństwa
PSO edukacja dla bezpieczeństwa
Wym. edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie fizyczne
PSO wych. fizyczne kl. IV-VIII
Wym. wych. fizyczne kl. IV
Wym. wych. fizyczne kl. V
Wym. wych. fizyczne kl. VI
Wym. wych. fizyczne kl. VII
Wym. wych. fizyczne kl. VIII
Religia
PSO religia kl. I-II
PSO religia kl. III
PSO religia kl. IV-VIII
Wym. religia kl. I-III
Wym. religia kl. IV
Wym. religia kl. V
Wym. religia kl. VI
Wym. religia kl. VII
Wym. religia kl. VIII