Przedmiotowy System Oceniania, wymagania edukacyjneZasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Przedmiot
PSO
Wymagania
Edukacja wczesnoszkolna
PSO klasa I-III Wym. kl. I
Wym. kl. II
Wym. kl. III
Język polski
PSO j.polski kl. IV, V, VIII
PSO j.polski kl. IIIG
Wym. j.polski kl. IV
Wym. j.polski kl. V
Wym. j.polski kl. VI
Wym. j.polski kl. VII
Wym. j.polski kl. VIII
Wym. j.polski kl. IIIG
Język angielski
PSO j.angielski kl. I-III
PSO j.angielski kl. IV-VIII
PSO j.angielski kl. IIIG
Wym. j.angielski kl. I
Wym. j.angielski kl. II
Wym. j.angielski kl. III
Wym. j.angielski kl. IV
Wym. j.angielski kl. V
Wym. j.angielski kl. VI
Wym. j.angielski kl. VII
Wym. j.angielski kl. VIII
Wym. j.angielski kl. IIIG
Język niemiecki
PSO j.niemiecki kl. VII, VIII Wym. j.niemiecki kl. VII, VIII
Historia
PSO historia kl. IV-VIII
PSO historia kl. IIIG
Wym. historia kl. IV
Wym. historia kl. V
Wym. historia kl. VI
Wym. historia kl. VII
Wym. historia kl. VIII
Wym. historia kl. IIIG
Wiedza o społeczeństwie
PSO WOS kl. IIG Wym. WOS kl. IIG
Matematyka
PSO matematyka kl. IV-VIII
PSO matematyka kl. IIIG
Wym. matematyka kl. IV
Wym. matematyka kl. V
Wym. matematyka kl. VI
Wym. matematyka kl. VII
Wym. matematyka kl. VIII
Wym. matematyka kl. IIIG
Fizyka
PSO fizyka kl. VII-VIII
PSO fizyka kl. IIIG
Wym. fizyka kl. VII
Wym. fizyka kl. VIII
Wym. fizyka kl. IIIG
Chemia
PSO chemia kl. VII
PSO chemia kl. VIII
PSO chemia kl. IIIG
Wym. chemia kl. VII
Wym. chemia kl. VIII
Wym. chemia kl. IIIG
Biologia
PSO biologia kl. V, VII, VIII
PSO biologia kl. IIIG
Wym. biologia kl. V
Wym. biologia kl. VII
Wym. biologia kl. VIII
Wym. biologia kl. IIIG
Geografia
PSO geografia kl. V, VII, VIII
PSO geografia kl. IIIG
Wym. geografia kl. V
Wym. geografia kl. VII
Wym. geografia kl. VIII
Wym. geografia kl. IIIG
Przyroda
PSO przyroda kl. IV-VI Wym. przyroda kl. IV
Wym. przyroda kl. VI
Muzyka
PSO muzyka kl. IV-VII Wym. muzyka kl. IV
Wym. muzyka kl. V
Wym. muzyka kl. VI
Wym. muzyka kl. VII
Plastyka
PSO plastyka kl. IV-VII Wym. plastyka kl. IV-VII
Informatyka
PSO informatyka Wym. kl. IV-VIII
Wym. kl. IIIG
Technika, zajęcia techniczne
PSO technika kl. IV-V
PSO zaj. techniczne kl. IIIG
Wym. technika kl. IV
Wym. technika kl. V
Wym. zajęcia techniczne kl. VI
Wym. zajęcia techniczne kl. IIIG
Edukacja dla bezpieczeństwa
PSO EDB kl. IIG Wym. EDB kl. IIG
Wychowanie fizyczne
PSO wych. fizyczne kl. IV-VIII
PSO wych. fizyczne kl. IIIG
Wym. wych. fizyczne kl. IV
Wym. wych. fizyczne kl. V
Wym. wych. fizyczne kl. VI
Wym. wych. fizyczne kl. VII
Wym. wych. fizyczne kl. VIII
Wym. wych. fizyczne kl. IIIG
Religia
PSO religia kl. I-III
PSO religia kl. IV-VI
PSO religia kl. VII
PSO religia kl. VIII i IIIG
Wym. religia kl. I-III
Wym. religia kl. IV-VI
Wym. religia kl. VII
Wym. religia kl. VIII
Wym. religia kl. IIIG