Przedmiotowy System Oceniania, wymagania edukacyjneZasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Przedmiot
PSO
Wymagania
Edukacja wczesnoszkolna
PSO klasa I-III Wym. kl. I
Wym. kl. II
Wym. kl. III
Język polski
PSO j.polski kl. IV, VII
PSO j.polski kl. IIG-IIIG
Wym. j.polski kl. IV
Wym. j.polski kl. V
Wym. j.polski kl. VI
Wym. j.polski kl. VII
Wym. j.polski kl. IIG
Wym. j.polski kl. IIIG
Język angielski
PSO j.angielski kl. I-III
PSO j.angielski kl. IV-VII
PSO j.angielski kl. IIG-IIIG
Wym. j.angielski kl. I
Wym. j.angielski kl. II
Wym. j.angielski kl. III
Wym. j.angielski kl. IV
Wym. j.angielski kl. V
Wym. j.angielski kl. VI
Wym. j.angielski kl. VII
Wym. j.angielski kl. IIG
Wym. j.angielski kl. IIIG
Język niemiecki
PSO j.niemiecki kl. VII Wym. j.niemiecki kl. VII
Historia
PSO historia kl. IV-VII
PSO historia kl. IIG-IIIG
Wym. historia kl. IV
Wym. historia kl. V
Wym. historia kl. VI
Wym. historia kl. VII
Wym. historia kl. IIG
Wym. historia kl. IIIG
Wiedza o społeczeństwie
PSO WOS kl. IIG Wym. WOS kl. IIG
Matematyka
PSO matematyka kl. IV-VII
PSO matematyka kl. IIG-IIIG
Wym. matematyka kl. IV
Wym. matematyka kl. V
Wym. matematyka kl. VI
Wym. matematyka kl. VII
Wym. matematyka kl. IIG
Wym. matematyka kl. IIIG
Fizyka
PSO fizyka kl. VII-VIII
PSO fizyka kl. IIG-IIIG
Wym. fizyka kl. VII
Wym. fizyka kl. IIG
Wym. fizyka kl. IIIG
Chemia
PSO chemia kl. VII-VIII
PSO chemia kl. IIG-IIIG
Wym. chemia kl. VII
Wym. chemia kl. IIG
Wym. chemia kl. IIIG
Biologia
PSO biologia kl. VII-VIII
PSO biologia kl. IIG-IIIG
Wym. biologia kl. VII
Wym. biologia kl. IIG
Wym. biologia kl. IIIG
Geografia
PSO geografia kl. VII-VIII
PSO geografia kl. IIG-IIIG
Wym. geografia kl. VII
Wym. geografia kl. IIG
Wym. geografia kl. IIIG
Przyroda
PSO przyroda kl. IV-VI Wym. przyroda kl. IV
Wym. przyroda kl. V
Wym. przyroda kl. VI
Muzyka
PSO muzyka kl. IV-VII Wym. muzyka kl. IV
Wym. muzyka kl. V
Wym. muzyka kl. VI
Wym. muzyka kl. VII
Plastyka
PSO plastyka kl. IV-VII Wym. plastyka kl. IV-VII
Zajęcia artystyczne
PSO zaj. artystyczne kl. IIG Wym. zaj. artystyczne kl. IIG
Informatyka
PSO informatyka Wym. kl. IV-VIII
Wym. kl. IIIG
Technika, zajęcia techniczne
PSO technika kl. IV-VI
PSO zaj. techniczne kl. IIG-IIIG
Wym. technika kl. IV
Wym. zajęcia techniczne kl. V
Wym. zajęcia techniczne kl. VI
Wym. zajęcia techniczne kl. IIG i IIIG
Edukacja dla bezpieczeństwa
PSO EDB kl. IIG Wym. EDB kl. IIG
Wychowanie fizyczne
PSO wych. fizyczne kl. IV-VIII
PSO wych. fizyczne kl. IIG-IIIG
Wym. wych. fizyczne kl. IV
Wym. wych. fizyczne kl. V
Wym. wych. fizyczne kl. VI
Wym. wych. fizyczne kl. VII
Wym. wych. fizyczne kl. VIII
Wym. wych. fizyczne kl. IIG
Wym. wych. fizyczne kl. IIIG
Religia
PSO religia kl. I-III
PSO religia kl. IV-VI
PSO religia kl. VII
PSO religia kl. II-IIIG
Wym. religia kl. I-III
Wym. religia kl. IV-VI
Wym. religia kl. VII
Wym. religia kl. IIG
Wym. religia kl. IIIG