W Krainie Baśni i Legend


29 kwietnia 2008 roku w Szkole Podstawowej w Iwoniczu odbył się III Gminny Konkurs Czytelniczy "W Krainie Baśni i Legend". Konkurs adresowany był do uczniów klas I - III szkół podstawowych i przebiegał w trzech kategoriach wiekowych. Zgodnie z regulaminem w konkursie brało udział dwóch najlepszych uczniów z każdej klasy, w sumie 43 uczestników.
Zadaniem dzieci było rowiązanie testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych, dotyczących treści lektur, które uczniowie wcześniej przeczytali. Po dużym wysiłku umysłowym był czas na relaks, zabawę i poczęstunek. W opinii komisji konkursowych dzieci wykazały się dobrą znajomością baśni i legend, co potwierdzają wyniki konkursu.

Kategoria klas I
I miejsce
Kamila Knap - SP Lubatówka
Wiktoria Smolińska - SP Iwonicz
Karolina Folcik - SP Lubatowa
II miejsce
Justyna Nycz - SP Lubatowa
Dominik Litwin - SP Iwonicz
III miejsce
Natalia Janusz - SP Lubatowa

Kategoria klas II
I miejsce
Aleksandra Korzeń - SP Lubatowa
Natalia Kandefer - SP Iwonicz Zdrój
Maksymilian Jucha - SP Lubatówka
Julita Derenioeska - SP Lubatowa
Marlena Albrycht - SP SP Lubatówka
II miejsce
Michał Uliaszyk - SP Iwonicz
Justyna Mastej - SP Lubatowa
Kacper Słuszkiewicz - SP Iwonicz Zdrój
III miejsce
Krzysztof Matusik - SP Lubatowa

Kategoria klas III
I miejsce - Aleksandra Wais - SP Iwonicz Zdrój
II miejsce - Joanna Bołd - SP Iwonicz
III miejsce - Magdalena Zięba - SP Lubatowa

Nagrody dla wszystkich laureatów ufundował burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.