WIZJA NASZEJ SZKOŁY

„Do szkoły wchodzimy uśmiechnięci, a wychodzimy z niej radośni”


MISJA

Jesteśmy szkołą:
 • bezpieczną,
 • promującą zdrowy styl życia,
 • promującą chrześcijański system wartości,
 • współpracująca z instytucjami lokalnymi i integrującą środowisko lokalne,
 • pomagającą uczniom rozwijać swoje talenty i osiągać sukcesy,
 • prowadząca działania przygotowujące uczniów do wyboru właściwej drogi życiowej,
 • zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną,
 • wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami a szkołą,
  między społecznością lokalną a szkołą,
 • zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonej szkole,
 • wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.

Misja naszej szkoły zakłada tworzenie placówki bezpiecznej, promującej zdrowy styl życia i chrześcijański system wartości, zintegrowanej ze środowiskiem, pomagającej uczniom rozwijać talenty i osiągać sukcesy. Więc wizja brzmi "Do szkoły wchodzimy uśmiechnięci i wychodzimy z niej radośni". Pogłębiamy autonomię szkoły poprzez budowanie i ewaluację dokumentów szkolnych, bliski kontakt z rodzicami (comiesięczne spotkania czwartkowe, autorski dzienniczek ucznia, informator dla rodziców uczniów klas I, informacje z życia szkoły w gazecie "Nasza Wspólnota").

Działalność dydaktyczno - wychowawcza szkoły ukierunkowana jest na szeroko rozumianą promocję zdrowia. Od 2002 roku posiadamy certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Corocznie przyjmujemy do realizacji określony projekt, mający wzmacniać zdrowie dzieci w wymiarach fizycznym, społecznym i emocjonalnym. Uczniowie I etapu kształcenia, u których widoczne są trudności w nauce uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, zajęciach logopedycznych, a dla dzieci z wadami postawy organizuje się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz wyjazdy na basen.

Szkoła realizuje innowację pedagogiczną z zakresu wychowania komunikacyjnego i przygotowuje uczniów do "egzaminu" na kartę rowerową". Uczniowie brali udział w ogólnopolskich akcjach "Bezpiecznie na rowerze", "Bezpieczna szkoła z PZU" oraz "Bezpieczne drogi". Efekty tych działań widoczne są w postaci corocznych sukcesów na najwyższych szczeblach w konkursach ruchu drogowego - uczniowie są 4-krotnymi zwycięzcami finału Konkursu o Puchar Dyrektora WORD-u w Krośnie, 3-krotnie wywalczyli wicemistrzostwo województwa podkarpackiego w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Wprowadzona jest również innowacja z matematyki w klasach IV-VI. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania (muzyczne, plastyczne, recytatorskie, taneczne, sportowe) na zajęciach pozalekcyjnych.

Jako Szkoła Promująca Zdrowie prowadzimy szeroką działalność opiekuńczą. Dzieciom z kl. I-III podajemy herbatkę owocową w klasach. Prowadzimy sklepik zdrowia. W dziedzinie profilaktyki prowadzone są debaty, konkursy, programy oraz prezentowane przedstawienia teatralne. Szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "Zachowaj trzeźwy umysł".

Uczestniczyliśmy w projekcie unijnym dla szkół "Dzień Wiosny w Europie". Uzyskaliśmy trzy certyfikaty za wniesienie znaczącego wkładu w debatę o konstytucji i przyszłości Europy oraz za obchody 50 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.

Nauczyciele poświęcają swój czas na organizowanie różnorodnych zajęć w czasie wolnym od nauki, np. w czasie ferii zimowych. W okresie wakacji organizujemy zajęcia prowadzone przez studentów w ramach projektu "Wolontariat studencki".

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych i pozyskiwania środków zewnętrznych:

Ponadto staraliśmy się o środki finansowe dla szkoły biorąc udział w: