Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Klasa 0a
Klasa 0b
Klasa 1a
Klasa 1b
Klasa 2a
Klasa 3a
Klasa 3b
Klasa 4a
Klasa 4b
Klasa 5a
Klasa 5b
Klasa 6a
Klasa 6b
Klasa 7a
Klasa 7b
Klasa II G
Klasa III G