Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły w roku szkolnym 2016/2017

Klasa 0a
Klasa 0b
Klasa 1a
Klasa 2a
Klasa 2b
Klasa 3a
Klasa 3b
Klasa 4a
Klasa 4b
Klasa 5a
Klasa 5b
Klasa 6a
Klasa 6b