TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Lp.Rodzaj i cel spotkaniaTermin

I okres
1. Zebrania klasowe z wychowawcami - organizacyjne.
Wybory Rad Oddziałowych w klasach.
kl. I-VIII, IIIG:
25 września 2018 r. godz. 17.00
2. Uchwalenie przez Radę Rodziców, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczo-profilaktycznego 26 września 2018 r.
(do 30 września)
3. Zebrania klasowe, rozmowy indywidualne z wychowawcami. 25 października 2018 r.
4. Spotkanie indywidualne z wychowawcami. 18 grudnia 2018 r.
5. Zebranie ogólne - Podsumowanie I półrocza.
Spotkanie dyrektora szkoły i wychowawców klas z rodzicami tegorocznych absolwentów oraz uczniów klas VII (informacje dotyczące sprawdzianu po klasie VIII).
Zabrania klasowe, rozmowy indywidualne z wychowawcami.
23 stycznia 2019 r.

II okres
6. Zebrania klasowe z wychowawcami.
28 marca 2019 r.
7. Informacje pisemne o ocenach ndst. i nagannych zachowaniach. Zebrania klasowe, rozmowy indywidualne z wychowawcami. 13 maja 2019 r.
9. Zebrania klasowe, rozmowy indywidualne z wychowawcami. 30 maja 2019 r.