TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Lp.Rodzaj i cel spotkaniaTermin

I półrocze
1. Zebrania klasowe z wychowawcami - organizacyjne.
Wybory Rad Oddziałowych w klasach.
kl. I-VII, IIG i IIIG:
22 września 2017 r. godz. 16.30 (piątek)
kl. "0a" 18 września godz. 16.30
kl. "0b" 19 września godz. 16.30
2. Uchwalenie przez Radę Rodziców, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczo-profilaktycznego 28 września 2017 r.
(do 30 września)
3. Zebrania klasowe, rozmowy indywidualne z wychowawcami. 18-19 października 2017 r.
4. Spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły.
Zebrania klasowe, rozmowy indywidualne z wychowawcami.
27 listopada 2017 r.
5. Spotkania indywidualne z wychowawcami. 18 grudnia 2017 r.
6. Zebranie ogólne - Podsumowanie I półrocza.
Zabrania klasowe, rozmowy indywidualne z wychowawcami.
25 stycznia 2018 r.

II półrocze
7. Zebrania klasowe z wychowawcami.
20 marca 2018 r.
8. Informacje pisemne o ocenach ndst. i nagannych zachowaniach. Zebrania klasowe, rozmowy indywidualne z wychowawcami. 14 maja 2018 r.
9. Zebrania klasowe, rozmowy indywidualne z wychowawcami. 29 maja 2018 r.