TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

Termin klasyfikacji śródrocznej – termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres.18 stycznia 2019 r. (piątek)
Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannych do 13 maja 2019 r. (poniedziałek) - na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym
Termin poinformowania uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z wpisem do dziennika do 30 maja 2019 r. (czwartek) - na 14 dni przed terminem klasyfikacji
Termin klasyfikacji rocznej – termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 13 czerwca 2019 r. (czwartek)