Sprzątanie w Iwoniczu


Tradycją naszej szkoły stał się coroczny udział w akcji "Sprzątanie świata".
Jest ona ważnym elementem realizowanego przez SK LOP planu pracy. Organizatorem szkolnej akcji byli uczniowie klasy IV i VI, którzy pod kierunkiem opiekunek SK LOP przygotowali apel wprowadzający w tematykę dnia. Dziewczęta i chłopcy przedstawili program artystyczny pt. "Przesłanie dla Ziemi". W jego trakcie dzieci uczyły uczniów segregować śmieci do odpowiednich pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem. Dialogi przeplatane były ciekawymi piosenkami dotyczącymi poruszanego tematu.
Zgodnie z zasadą "Chcesz zmienić świat, zmień najpierw samego siebie" uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wspólnie postanowili posprzątać teren szkoły i ulice Iwonicza. Zaopatrzeni w rękawice i worki zabraliśmy się do pracy, więc śmieci wnet znalazły się we właściwych miejscach, tzn. w kontenerach.
Koordynatorki akcji
K. Bargieł i M. Zygmunt