Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025


Zapisy do świetlicy szkolnejZapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025 rozpoczynają się:

  • dla dzieci, które w roku szkolnym bieżącym uczęszczały do świetlicy, a rodzice zgłaszają chęć kontynuacji uczęszczania na zajęcia świetlicowe, a także dla dzieci rozpoczynających od września naukę w klasie I - od 19 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r.

  • dla dzieci przyjętych do szkoły w późniejszym okresie (po zakończonej rekrutacji) - w ostatnim tygodniu sierpnia.
Kartę zapisu dziecka do świetlicy należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły i wypełnione złożyć w wyznaczonym terminie.
Dokumenty do pobrania:

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Regulamin przyjęcia dzieci do świetlicy szkolnej