PODZIAŁ GODZIN
na II okres r. szk. 2017/18 - obowiązuje od 09.04.2018 r.
Podział na grupy

Zajęcia naprzemienne w oddziałach gimnazjalnych