PODZIAŁ GODZIN
na I okres r. szk. 2018/19 - obowiązuje od 12.11.2018 r.
Podział na grupy

Zajęcia naprzemienne w oddziale gimnazjalnym