PODZIAŁ GODZIN
na I okres r. szk. 2019/20 - obowiązuje od 10.09.2019 r.