PODZIAŁ GODZIN
na I półrocze r. szk. 2017/18 - obowiązuje od 2.10.2017 r.
Podział na grupy

Zajęcia naprzemienne w oddziałach gimnazjalnych