PODZIAŁ GODZIN
na II okres r. szk. 2018/19 - obowiązuje od 1.04.2019 r.
Podział na grupy

Zajęcia naprzemienne w oddziale gimnazjalnym

Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII