PODZIAŁ GODZIN
na II okres r. szk. 2018/19 - obowiązuje od 11.03.2019 r.
Podział na grupy

Zajęcia naprzemienne w oddziale gimnazjalnym