LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem rządowego programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka), stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Wysokość wsparcia finansowego dla naszej szkoły – 90600 zł.

Uzyskane dofinansowanie stanowi 100 % kosztów zadania zgodnie ze złożonym przez szkołę wnioskiem. Wsparcie przekazane zostało w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Pieniądze zostały wykorzystane na zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego z katalogu wyposażenia programu #LaboratoriaPrzyszłości:

  • drukarka 3D z akcesoriami,
  • laptop,
  • zestawy do elektroniki,
  • stacja lutownicza,
  • maszyna do szycia,
  • zestawy klocków ABILIX Krypton do budowy programowalnych robotów,
  • laserowy zestaw dydaktyczny,
  • sprzęt fotograficzny,
  • sprzęt nagłośnieniowy.

Udział w Laboratoriach Przyszłości pozwolił na sfinansowanie zakupu wyposażenia, które już od 2022 roku będzie obowiązkowe w każdej szkole podstawowej.

Wyposażenie Laboratoriów Przyszłości może być wykorzystywane w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań lub też w przygotowaniach do konkursów.

Nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach zajęć obowiązkowych, ale i pozalekcyjnych.