KONKURSY TEMATYCZNEOgólnopolskie konkursy: literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży
„Być dobrym Jak chleb – Św. Mikołaj i Św. Brat Albert Chmielowski w oczach dzieci i młodzieży”


Regulamin - konkurs literacki
Regulamin - konkurs plastyczny
Karta zgłoszeniowa - konkurs literacki
Karta zgłoszeniowa - konkurs plastyczny


Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia polskich symboli narodowych: herby, hymny, chorągwie, flagi…”

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Historia II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne 1939 – 1945”


Szczegółowe informacje i regulaminy konkursów