VIII Międzynarodowy Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych oraz Stroików Świątecznych


10 stycznia 2008 r. w muzeum dukielskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom VIII Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych oraz Stroików Świątecznych. Organizatorem konkursów jest Starostwo Powiatowe w Krośnie i Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli. Konkursy były adresowane do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu krośnieńskiego, miasta Krosna i ze Słowacji.
W finale tegorocznego konkursu uczniowie naszej gminy także znaleźli się na liście laureatów.

W konkursie szopek
Kat. szkoły podstawowe:
II miejsce - Angelika Steliga - SP Iwonicz
III miejsce - Karolina Tekieli - SP Iwonicz

Kat. szkoły ponadgimnazjalne:
Wyróżnienie - Adam Mazur - SOSW Iwonicz-Zdrój

Kat. Domy Pomocy Społecznej:
I miejsce - Tadeusz Ignarski - DPS Iwonicz
III miejsce Marek Wilk - DPS Iwonicz
III miejsce Stanisław Żmuda - DPS Iwonicz
III miejsce Marek Mikowski - DPS Iwonicz

W konkursie stroików
Kat. szkoły podstawowe:
I miejsce - Kinga Welz - SP Iwonicz
wyróżnienie - Aleksandra Zima - Lubatówka

Kat. gimnazja:
III miejsce - Karolina Parylak - Lubatówka

Laureaci konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody i dyplomy, a później zostali zaproszeni do obejrzenia jasełek w wykonaniu dzieci ze Zręcina oraz występów młodych artystów ze Słowacji.
Jak co roku w dukielskim muzeum udało się organizatorom stworzyć niepowtarzalną, świąteczną atmosferę. Do 30 stycznia 2008 r. czynna jest wystawa szopek i stroików.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!