X Gminny Konkurs Ortograficzny "Zostań Mistrzem Ortografii"


Już po raz dziesiąty Szkoła Podstawowa w Iwoniczu była organizatorem konkursu ortograficznego dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Iwonicz Zdrój, który odbył się w czerwcu br.
Ideą konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się opanować zasady ortografii i wziąć udział w sportowej rywalizacji. Przecież każdy z nich lubi bawić się, współzawodniczyć z innymi - nawet jeśli jest to "ortograficzne łamanie głowy".
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać test lub też napisać dyktando. W teście dzieci uzupełniały fragmenty tekstów z lukami, rozwiązywały krzyżówki, musiały wykazać się znajomością i umiejętnością zastosowania zasad ortograficznych. Forma ta sprawdziła się i jest lubiana przez wszystkich.

W tegorocznej edycji konkursu laureatami zostali:
Kategoria klas II
I miejsce - Dominik Adam - SP Iwonicz Zdrój
II miejsce - Rafał Jakubczyk - SP Lubatowa
II miejsce - Aleksandra Korzeń - SP Lubatowa
II miejsce - Kinga Jaworska - SP Lubatowa
III miejsce - Karolina Głowa - SP Lubatówka

Kategoria klas III
I miejsce - Angelika Karnasiewicz - SP Iwonicz
II miejsce - Urszula Folcik - SP Lubatówka
III miejsce - Jacek Stanisz - SP Lubatowa

Kategoria klas IV
I miejsce - Emilia Zarajczyk - SP Iwonicz
II miejsce - Joanna Zając - SP Lubatowa
II miejsce - Karolina Aszklar - SP Lubatówka
III miejsce - Gabriela Penar - SP Iwonicz
III miejsce - Katarzyna Grzegorczyk - SP Iwonicz Zdrój

Kategoria klas V
I miejsce - Agnieszka Znój - SP Iwonicz
II miejsce - Kinga Kinel - SP Iwonicz
III miejsce - Karolina Józefowicz - SP Lubatowa

Kategoria klas VI
I miejsce - Klaudia Wojnar - SP Lubatowa
II miejsce - Wiktor Sroka - SP Lubatowa
III miejsce - Karolina Amborska - SP Iwonicz
III miejsce - Klaudia Ziębka - SP Lubatowa

Laureatom konkursu nagrody książkowe ufundowane przez gminę wręczyał wiceburmistrz Gminy Iwonicz Zdrój Pan Wiesław Polek i dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwoniczu Pani Krystyna Gazda.
Konkursowa rywalizacja w 2008 roku została zakończona. Wierzymy, że uczestnicy będą nadal zainteresowani poznawaniem piękna języka polskiego i podejmowaniem wyzwań związanych ze zgłębianiem tajników ortografii. Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim nauczycielom za dobre przygotowanie swoich uczniów oraz za pracę w komisjach oceniających. Zwycięzcom raz jeszcze serdecznie gratulujemy i życzymy udanego wypoczynku podczas wakacji.

Małgorzata Jakubowicz