JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI 100-LECIA KROŚNIEŃSKIEGO HARCERSTWA

W sobotę 2 czerwca 10 D.H. „Leśna Brać” oraz Gromada Zuchowa „Wesołe Pląsy” uczestniczyły w jubileuszowych obchodach 100-lecia powstania harcerstwa w Krośnieńskiem.
Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki drużyn harcerskich na Rynku Krośnieńskim, a następnie odbył się przemarsz do kościoła o.o. Franciszkanów, gdzie odprawiona została msza św. Miała ona bardzo uroczysty charakter, a patosu dodawała jeszcze orkiestra dęta z Miejsca Piastowego.
Na uroczystości licznie przybyli zaproszeni goście m.in.: prof. Roman Kuźniar - doradca Prezydenta RP, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, miasta Krosna, przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji współpracujących z Hufcem. Chorągiew Podkarpacką reprezentowała komendantka hm. Władysława Domagała, a także komendanci Hufców Brzozów i Sanok.
Po Mszy do harcerzy dołączyły zuchy i wraz z harcerzami w barwnej kolumnie przemaszerowano pod budynek I LO, gdzie miał miejsce najważniejszy element uroczystości.
Po apelu odsłonięta została tablica upamiętniająca I Drużynę Skautową założoną w Szkole Realnej w Krośnie, a także jej założyciela i drużynowego Ludwika Zakulskiego oraz hm. Stanisława Nowakowskiego, komendanta Hufca Harcerzy w Krośnie w latach 1923-1926.
Godziny popołudniowe upłynęły w prawdziwie harcerskiej atmosferze. Zuchy bawiły się pod hasłem „WITAJCIE W NASZEJ BAJCE”, harcerze uczestniczyli w GRZE HISTORYCZNEJ na krośnieńskiej Starówce, a zaproszeni goście i instruktorzy spotkali się w Piwnicy Pod Cieniami, gdzie po obejrzeniu wystawy odbyło się seminarium na temat historii i dokonań krośnieńskiego harcerstwa.
Wieczorem, obrzędowym ogniskiem, przy dźwiękach gitar i harmonijki, harcerze chociaż zmęczeni, ale pełni wrażeń przypomnieli dawne i obecne piosenki harcerskie. Instruktorzy seniorzy dzielili się swoimi przeżyciami. Z dużą uwagą, w absolutnej ciszy, wszyscy słuchali gawędy druhny komendantki Chorągwi Podkarpackiej.
Żegnając się w kręgu wszyscy zadeklarowali udział w podsumowaniu obchodów we wrześniu.

Ewa Rygiel