Kalendarz roku szkolnego Dodatkowe dni wolne Terminy klasyfikacji Terminy spotkań z rodzicami Czas trwania lekcji Dziennik

Szkolny zestaw podręczników
na rok szkolny 2022/2023
Rekrutacja 2023/2024
Ciekawe linki
Polecane strony dla dzieci

Poradnik
Jak kochać i wymagać

Poradnik dla rodzica pierwszoklasisty

Bezpieczne wakacje
Karta Dużej Rodziny
Instrukcja dołączania do lekcji on-line

Pierwsze logowanie do dziennika elektronicznego

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

Jak zarejestrować urządzenie mobilne w systemie UONET+Wskazówki dla rodziców

Masz prawo i obowiązek w pierwszej kolejności zadbać o swój spokój. Postaraj się uspokoić i ochłonąć na tyle, na ile będzie to możliwe. Twoje zdenerwowanie i napięcie nic tu nie pomogą, a mogą jedynie pogorszyć sytuację. Kiedy już wiesz, że jesteś w stanie spokojnie i racjonalnie porozmawiać z dzieckiem na temat wojny, zastanów się, jakie informacje są najważniejsze i które z nich należy przekazać dziecku.
Rozmawiaj z dzieckiem osobiście, zanim uzyska informacje o wojnie z nierzetelnych źródeł lub zanim porozmawia z nim za ciebie ktoś inny. Nawet jeśli będziesz się mocno pilnować, aby nie poruszyć tematu wojny przy dziecku lub z dzieckiem, nie powstrzymasz wszystkich dookoła: babci, sąsiada, opiekunki w przedszkolu. Dziecko, by czuć się bezpiecznie, potrzebuje wiedzy o tym, co dzieje się w jego otoczeniu. Jeśli trudne informacje są przekazywane przez bliskie osoby, którym dziecko ufa, to wiele wyjaśniają i tłumaczą otaczający świat. To bardzo ważne, aby dziecko dowiadywało się w pierwszej kolejności od rodziców i opiekunów w bezpiecznej relacji o wydarzeniach wokół niego. Czytaj więcej: ...


Rządowy program „Dobry Start”

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można składać już od 1 lipca.

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. [czytaj więcej...]

NOWY SEMESTR I REJESTRACJA NA ZAJĘCIA POLITECHNIKI DZIECIĘCEJ


Informacja dla rodziców dzieci
przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/18

Pobierz: Lista niezbędnych rzeczy pierwszoklasisty

Wychowawcy klas pierwszych


Informacja dla rodziców dzieci
przyjętych do Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2017/18

Pobierz: Wyprawka dla dziecka podejmującego roczne wychowanie przedszkolne

Izabela Nycz


Zagrożenia w sieci - co warto wiedzieć

Dnia 4.04.2017 roku, w związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie, na zebraniu z rodzicami po raz kolejny poruszono tematykę cyberprzemocy. Psycholog Bartłomiej Kielar wskazywał na zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, w tym gier komputerowych. Zapoznał z pojawiającymi się formami manipulowania młodymi ludźmi i powinnościami rodziców dotyczącymi zabezpieczenia uczniów przed dostępem do niepożądanych treści. Pan Leszek Gazda - nauczyciel informatyki, omówił szczegółowo, jakie zabezpieczenia są w szkole, a jakie można zainstalować i aktualizować w domu.
Omawiane treści można zobaczyć klikając w linki poniżej:

Zagrożenia w sieci
Bezpieczne urządzenia - bezpieczne dzieciDzwonek na obiad 2016/17

Informacja


SZANOWNI RODZICE

Bierzemy udział w akcji UNICEF „MALI UCZNIOWIE IDĄ DO SZKOŁY”.
Niektórzy uczniowie samodzielnie napisali książki. Dochód z ich sprzedarzy zostanie przeznaczony dla dzieci z innych części świata, które mają utrudniony dostęp do edukacji.
W dniu 17 marca podczas wywiadówki odbędzie się specjalny kiermasz. Uprzejmie prosimy o nabycie książki, na przykład własnego dziecka, za symboliczną kwotę. Można także wspomóc akcję w formie „wolnych datków”.

DZIĘKUJEMY


ZAPROSZENIE

Biuro Konsultingowe ALLFINANZ Jakub Łanowy w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Iwoniczu zaprasza na spotkanie informacyjne pt: „Cała prawda o programach posagowych”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 07.04.2016 roku o godz. 18:15 w sali nr 3 Szkoły Podstawowej w Iwoniczu. Korzyścią dla Państwa będzie wiedza na temat zabezpieczenia finasowego Państwa Dzieci oraz wsparcia w starcie w dorosłe życie.

Serdecznie zapraszamy!!!


Dzień otwarty w szkole

Dyrekcja i nauczyciele zapraszają rodziców dzieci sześcioletnich i siedmioletnich na spotkanie w dniu 10 marca 2016 r. o godzinie 16.30

W programie spotkania przewidziano:

  • Występy uczniów
  • Spotkanie z dyrektorem szkoły
  • Wystąpienie psychologa na temat dojrzałości szkolnej dziecka
Po spotkaniu ogólnym rodzice będą mogli również:
  • skorzystać z indywidualnych porad psychologa (pokój nr 12)
  • porozmawiać z dyrektorem szkoły
  • porozmawiać z nauczycielami
  • zwiedzić szkołę
  • zapoznać się z bazą szkoły
  • zasięgnąć dodatkowych informacji
Drodzy rodzice, mamy nadzieję, że to spotkanie ułatwi Wam podjęcie decyzji związanej z edukacją Waszego dziecka.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW WRAZ Z DZIEĆMI!


Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników "Nasz Elementarz"

Pobierz RegulaminBezpłatny dostęp do podręczników

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 sukcesywnie realizowane będzie zadanie zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Pobierz: [Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników]