Kalendarz roku szkolnego Dodatkowe dni wolne Czas trwania lekcji Terminy spotkań z rodzicami Terminy klasyfikacji Ankieta

Ciekawe linki
Polecane strony dla dzieciBezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych

NIK o bezpieczeństwie i higienie nauczania w szkołach publicznych

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole

Zadania dyrektora związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 sukcesywnie realizowane będzie zadanie zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.