Powrót do aktualności


Szkolne Dni profilaktyki

W minionym tygodniu zintensyfikowaliśmy działania o charakterze profilaktycznym.
Adresowane były one w zasadzie do każdego Ucznia oraz Rodziców i Nauczycieli. Zaproszone przez nas Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki przeprowadziło warsztaty „Pokonaj lęk i złość” w klasach VII i „Debatę” dla klas VI. Ponadto odbyło się szkolenie dla Rodziców „Chodź, pomaluj mój świat”.
We własnym zakresie zaplanowaliśmy dla klasy VIII aktywne zajęcia z profilaktyki uzależnień, dla IV i V – lekcje integracyjne, a uczniów młodszych poprosiliśmy o próbę przekazania w formie plastycznej tematu „Zagrożenia widziane oczami dziecka”.
Oczywiście praca wychowawczo – profilaktyczna trwa ciągle, niemniej jednak serdecznie dziękujemy Wychowawcom, Rodzicom i Uczniom za udział, a Dyrekcji oraz władzom Gminy za pomoc w organizacji i wsparcie finansowe Dni Profilaktyki.

Pedagodzy, psycholog


Powrót do aktualności