Powrót do aktualności


Szkolny pokaz talentów „Każdy inny - wszyscy równi”

Szkolny pokaz talentów „Każdy inny - wszyscy równi” podczas którego uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności, zainteresowania i pasje. Mimo towarzyszącej tremy, wszyscy uczestnicy konkursu spisali się świetnie, prezentując w swoich występach nieprzeciętne talenty muzyczne, recytatorskie czy sportowe, które publiczność żywiołowo oklaskiwała doceniając talent, zaangażowanie i odwagę biorących udział w konkursie kolegów i koleżanek ze szkolnej ławki. Wysoki poziom konkursu sprawił, że jury miało trudności z wyłonieniem zwycięzców. Ostatecznie każdy uczestnik konkursu otrzymał I miejsce.
Wszystkim uczniom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Byliście cudowni!
Składamy serdeczne podziękowania naszej wspaniałej Radzie Rodziców za zakup słodkości dla naszych podopiecznych.

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia


Powrót do aktualności