Powrót do aktualności


Witaj, majowa jutrzenko …

3 maja jest datą symboliczną w polskiej historii. To wstęp do opowieści o przełomowym dziele prawodawczym - pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie i drugiej na świecie. Przyjęta na Sejmie Wielkim ustawa regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a podstawę jej konstrukcji ustrojowej wyrażało zawarte w artykule V przekonanie, że „wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”.
28 kwietnia 2023 r., na pamiątkę tego niezwykłego wydarzenia, uczniowie klasy VII przedstawili krótki program artystyczny poświęcony 232. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Siódmoklasiści zaprosili zgromadzoną publiczność do udziału w żywej lekcji historii, by słowem i piosenką przybliżyć wydarzenia, które miały miejsce 3 maja 1791 roku. O sobie i swoich zasługach przypomniała wszystkim uczniom spersonifikowana Pani Konstytucja, która odpowiadając na pytania młodzieży, przedstawiła swoją doniosłą rolę w procesie kształtowania nowoczesnego narodu polskiego, rozwijania postaw patriotycznych oraz tworzenia klimatu walki o całość i wolność Rzeczypospolitej.
Mamy nadzieję, że dzięki tej niezwykłej lekcji 3 maja 1791 r. już dla nikogo nie będzie pustą, nic nieznaczącą datą. Należy pamiętać, że historia naszego narodu to skarb, który każdy Polak powinien nosić w sercu!

Agnieszka Rygiel


Powrót do aktualności