Powrót do aktualności


Sukces Alicji Kuprowskiej w Konkursie Matematycznym „Kwadrat wiedzy czy sześcian szczęścia?”

29 marca 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III Rymanowskim Turnieju Matematycznym „Kwadrat wiedzy czy sześcian szczęścia?” zorganizowanym przez Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie. Patronat honorowy nad konkursem objęli Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie oraz Burmistrz Gminy Rymanów. Celem konkursu była popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, budzenie nawyku konstruktywnego współzawodnictwa oraz kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 8b: Alicja Kuprowska, Anna Stanisz i Julia Haliniak. Konkurs podzielony został na dwie części: indywidualną i grupową.
Alicja Kuprowska pokonała 38 uczestników, zajmując III miejsce w konkursie indywidualnym.
Gratulujemy Alicji oraz pozostałym uczennicom oraz życzymy dalszych sukcesów.

Monika Szajna


Powrót do aktualności