Powrót do aktualności


Konkurs na LOGO biblioteki szkolnej

W ramach realizacji NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA zapraszamy uczniów klas IV- VIII do udziału w konkursie na LOGO, które będzie wizytówką i znakiem rozpoznawczym biblioteki szkolnej.
Cel konkursu:
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie kreatywności uczniów.
Przedmiot oceny konkursowej:
- Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie przez uczniów logo biblioteki szkolnej, które stanie się jej oficjalnym „znakiem firmowym”.
- Logo ma się kojarzyć z biblioteką, książką lub patronem szkoły.
- Powinno, oprócz znaku graficznego, zawierać nazwę- Biblioteka Szkoły Podstawowej im.ks.A. Podgórskiego w Iwoniczu.
- Projekt logo należy wykonać w formacie A-4 dowolną techniką rysunkową.
Kryteria oceny:
- pomysłowość
- kompozycja
- staranność wykonania
- wkład pracy
- oryginalność- praca nie może być kopią już istniejącego znaku graficznego.

- Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej do 31 marca 2023 roku.
- Każda praca powinna zawierać DANE AUTORA (imię, nazwisko, klasa) umieszczone na odwrocie.
- Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy: Monika Kenar- Szczurek, Anna Prejsnar


Powrót do aktualności