Powrót do aktualności


Informacja o terminie zgłoszeń do sesji wiosennej
Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego LEON

Zbliża się termin wiosennej sesji konkursów przedmiotowych LEON
• z matematyki dla klas 1-8
• z języka angielskiego dla klas 1-8
• ze sprawności zintegrowanych dla klas 1-3
Konkurs ma formę testu, składającego się z pytań zamkniętych i/lub otwartych.
Koszt uczestnictwa w jednym konkursie – 13 zł.
Termin zgłoszeń do konkursów upływa 7 marca 2023 r.
Uczniowie mogą już zgłaszać chęć uczestnictwa u nauczycieli uczących.
Realizacja konkursów w szkole w dniach 22 – 24 marca 2023 r.
Regulamin konkursu oraz przykładowe testy z ubiegłych lat można znaleźć na stronie https://leonkonkursy.pl

Koordynator M. Jakubowicz


Powrót do aktualności