Powrót do aktualności


Wielka zbiórka monet pn. „Góra Grosza”

W grudniu i styczniu na terenie naszej szkoły odbędzie się zbiórka monet w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”.
Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz innych formach opieki. Jednak najważniejszym efektem akcji jest działanie wychowawcze – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Każda klasa otrzymała słoik, do którego będzie mogła wrzucać drobne monety. Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w akcji - w myśl zasady:

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

Opiekunowie SKW: Agnieszka Szczurek i Monika Szajna


Powrót do aktualności