Powrót do aktualności


Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

„Wolność … Ją wymyślił dla nas Bóg,
Aby człowiek wreszcie mógł
W Niebie się zbudzić”

W tym roku uczciliśmy rocznicę odzyskania niepodległości tak, jak to bywało przed czasem pandemii, tj. wspólnie Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie. Występ poświęciliśmy Polakom, którzy znajdując się przez 123 lata pod zaborami, mimo że próbowano im narzucić język, obyczaje, kulturę i religię, uratowali te najcenniejsze wartości. Motywem wiodącym była Wolność, o której recytowano wiersze i śpiewano piosenki. Poza tym wystawiliśmy przedstawienie obrazujące atmosferę radości, jaka panowała wśród mieszkańców Warszawy w dniu 11 listopada 1918 roku. Program uświetnił Ivo Chudy wykonaniem utworu pt. „Szara piechota”.
Należy podkreślić, że wszyscy uczniowie wpisali się w akcję „Szkoła do Hymnu”, a niezmiernie cieszy fakt, że głośno i z wielkim przeżyciem „Mazurka Dąbrowskiego” potrafią wyśpiewać najmłodsi.
Dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli nas w organizacji Święta, szczególnie Pani M. Kenar – Szczurek za wykonanie dekoracji, nauczycielom muzyki oraz kolegom z kl. VII za udźwiękowienie.

Maria Szajna, Ewa Rygiel, Monika Szajna,
Uczniowie klas VI i Poczet Sztandarowy


Powrót do aktualności