Powrót do aktualności


My i drzewa – projekt edukacyjny w klasie 1B

W październiku 2022 r. w klasie 1B realizowany był projekt edukacyjny pn. „My i drzewa”. Był to kolejny etap naszej innowacji pedagogicznej – ogólnopolskiego projektu „Razem przez świat”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach zajęć edukacji przyrodniczej i plastycznej. Celem projektu było poznanie i klasyfikacja drzew iglastych i liściastych, poznanie ekosystemów ogrodu, parku i lasu, rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności, uwrażliwienie na piękno przyrody, poznanie gatunków i sposobów ochrony drzew, stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań. O tym, jakie aktywności podejmowali pierwszoklasiści traktuje filmik, w którym prezentujemy szczegóły ich działań edukacyjnych.

„My i drzewa” - film           

M. Jakubowicz, E. Żukowska


Powrót do aktualności