Powrót do aktualności


List z Republiki Środkowoafrykańskiej

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu Adoptuj Szkołę. Zobowiązaliśmy się do wpłaty przez 6 kolejnych lat kwoty 100 PLN do dnia 1 września każdego roku na konto Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Fundacja zobowiązała się do przekazania całej wpłaconej przez nas kwoty na rzecz szkoły w Republice Środkowej Afryki oraz corocznych relacji ze szkoły objętej programem adopcji.
Właśnie otrzymaliśmy podziękowanie za wsparcie dzieci ze szkoły w Ngaundaye od Prezes Fundacji Pani Justyny Janiec-Palczewskiej oraz list od s. Barbary Samborskiej z Republiki Środkowoafrykańskiej. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

List od s. Barbary Samborskiej

Opiekunowie SKW: Agnieszka Szczurek i Monika Szajna


Powrót do aktualności