Powrót do aktualności


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie.
Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań,
Na które warto poznać odpowiedzi…”

W czwartek, 1 września w Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu rozpoczęto nowy rok szkolny 2022/2023, w którym wzięli udział uczniowie, Grono Pedagogiczne, ksiądz proboszcz, pracownicy szkoły oraz rodzice.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele parafialnym w Iwoniczu. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do szkoły, gdzie odbyła się akademia na sali gimnastycznej.
Na początku wprowadzony został sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy.
Pani Dyrektor Monika Leśniak-Kielar powitała wszystkich zebranych na uroczystości. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do uczniów klas pierwszych, życząc im aby nauka stała się dla nich fascynującą przygodą, aby mogli rozwijać swoje talenty i zainteresowania, aby zawsze czuli się w naszej szkole bezpiecznie.
Uczniom klas starszych życzyła wiele radosnych chwil i sukcesów, aby nie brakło im zapału do nauki i energii w rozwijaniu własnych pasji i kształtowaniu własnych charakterów.
Do rodziców skierowała życzenia spokojnego roku szkolnego, uwieńczonego sukcesem dzieci, jak najmniej stresu i jak najwięcej powodów do dumy.
Zwróciła się również do nauczycieli i pracowników szkoły, życząc aby ich zaangażowanie i profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu były źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego.
Swoje wystąpienie zakończyła mottem:
„Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo”.
Takiego bogactwa w nowym roku szkolnym życzyła wszystkim jak najwięcej.
Następnie odbyła się część artystyczna, którą przygotowali uczniowie klas piątych i uczeń klasy siódmej Ivo Chudy. Podczas akademii podkreślono ważne wydarzenia z historii naszego narodu zbiegające się z datą 1 września. Przypomniana została tragiczna chwila wybuchu II wojny światowej 1939r. oraz heroiczna obrona Westerplatte. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych. Przestawiono również krótki program o szkole i minionych wakacjach.
Potem przyszedł czas na pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami i kolegami.
1 września 2022 r. był szczególnym dniem, który na długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów. W tym dniu dzieci oficjalnie zostały przyjęte do grona uczniów naszej szkoły. Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem. Najpierw pierwszaki złożyły uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Ślubowali sumiennie wywiązywać się z uczniowskich obowiązków i przynosić szkole dumę. Po ślubowaniu panie dyrektor Monika Leśniak-Kielar oraz Sabina Józefowicz-Boczar dokonały aktu pasowania. Na zakończenie uroczystości przewodnicząca Rady Rodziców i wychowawczynie wręczyły dzieciom upominki.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w rozpoczynającej się karierze szkolnej. Kochani „Czas rozwinąć skrzydła”.

Krystyna Bargieł, Leszek Krukar,
Małgorzata Jakubowicz, Beata Milińska


Powrót do aktualności