Powrót do aktualności


„Wiwat Król kochany!
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!”

W 1791 roku uchwalono ustawę zmieniającą w sposób zasadniczy ustrój Rzeczypospolitej. Stanowiła ona wówczas źródło nadziei, otuchy i pokrzepienia dla wielu Polaków.
Po dwuletniej przerwie, wynikającej z pandemii, szczególnie uroczyście obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy uczniowie uczestniczyli w pięknym programie artystycznym w wykonaniu klas piątych, które słowem, wierszem i piosenką – w asyście pocztów sztandarowych – stworzyły tego Dnia podniosły i patriotyczny klimat. Doniosłym elementem programu były tańce: polonez w wykonaniu dziewcząt z klas ósmych, krakowiak – żwawo zatańczony przez dzieci z klasy IIb oraz taniec ze wstążkami pt. „ Barwy Ojczyzny”, w którym zaprezentowały się Julia, Lena, Hania i Zuzia z klasy IV. Swoim głosem oczarowała nas także Joanna Such podczas wykonania piosenki o Polsce.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas podczas przygotowania scenariusza, dekoracji i strojów oraz nagłośnienia.

Wychowawczynie klas V: Ewa Rygiel i Monika Szajna


Powrót do aktualności