Powrót do aktualności


Zbiórka zużytych telefonów komórkowych

Z okazji akcji „Sprzątanie Świata 2021” nasza szkoła wzięła udział w programie pod hasłem „Oddaj używany telefon komórkowy”. Jego celem było promowanie zachowań i postaw proekologicznych w społeczeństwie, szczególnie wśród ludzi młodych. Używane telefony komórkowe stanowią bowiem ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego, ponieważ zawierają metale ciężkie, takie jak: kadm czy ołów. Wyrzucony telefon komórkowy może zatem zatruć znaczne ilości wody i gleby.
Nasza szkoła zebrała ok. 8 kg telefonów ważonych bez baterii, za co otrzymała kupony pieniężne od firmy EKOPHONE. Najwięcej telefonów w naszej szkole oddali Natalia Czerwieńska z klasy 4a oraz Michał Bury z klasy 7a i tym samym zdobyli nagrody. Wszystkim uczniom oraz osobom, które przyczyniły się do pomyślnego rozwoju akcji serdecznie dziękujemy.
Jednocześnie chcemy poinformować, iż kolejna edycja powyższej akcji odbędzie się maj-czerwiec 2022 r.

Koordynator : Krystyna Bargieł


Powrót do aktualności