Powrót do aktualności


Pokaz filmu dokumentalnego „Podkarpacki wrzesień”

Odpowiedzieliśmy na zaproszenie na pokaz filmu dokumentalnego pt. „Podkarpacki wrzesień”, skierowane do szkół przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas lekcji klasy VIII obejrzały dokument przygotowany przez rzeszowski Oddział IPN we współpracy z TVP Rzeszów.
Poznając w tym roku szkolnym historię II wojny światowej, młodzi ludzie poszerzyli swoją wiedzę o walkach, jakie toczyły się w naszym regionie, o ważnych postaciach września 1939 roku i raz jeszcze usłyszeli, że właściwie każda rodzina była w jakiś sposób dotknięta okupacyjnym terrorem.
Dla chętnych - adres do transmisji pokazu filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=jMEHeXCSOH4

M. Szajna, M. Jasiński


Powrót do aktualności