Powrót do aktualności


„Sprzątanie Świata 2021” już za nami!

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Kampania ta polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscem przeznaczonym do ich składowania. Tegoroczne hasło akcji brzmi „Myślę , więc nie śmiecę”, które każdy powinien wziąć sobie do serca.
Uczniowie z wychowawcami sprzątali otoczenie szkoły i ulice Iwonicza. Każdej klasie został przydzielony inny teren. Prace prowadzone były przez cały tydzień. Zauważyliśmy, że tereny wzdłuż ulic oraz domów są coraz czystsze i bardziej zadbane.
Akcja „Sprzątanie Świata” była nie tylko spacerem integrującym poszczególne klasy. To przede wszystkim praktyczna lekcja szacunku do przyrody. Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w sprzątaniu naszej planety!!!
Do akcji możecie też przyłączyć się poprzez udział w konkursie pt. „Sprzątając Świat chronię zwierzęta”, który adresowany jest do uczniów klas 0- III. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) w dowolnym formacie, nie mniejszym jednak niż format A4. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz przekazana do 15 października 2021 r. Opisane prace konkursowe należy składać u pani Krystyny Bargieł lub u wychowawcy.

Koordynatorzy akcji – opiekun SK LOP Krystyna Bargieł, Joanna Kleczyńska


Powrót do aktualności