Powrót do aktualności


Zbiórka karmy dla zwierząt

W październiku w naszej szkole zorganizowana została zbiórka karmy dla zwierząt, którą przekazano do OTOZ Animals Krosno. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w zbiórce żywności. Zebrano około 61 kg suchej karmy, 42 kg karmy mokrej oraz wiele innych rzeczy niezbędnych w schronisku.
Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunami dziękuje Wszystkim Darczyńcom, którym los porzuconych, chorych i starszych zwierząt nie jest obojętny.

A. Szczurek, M. Szajna - opiekunowie SKW


Powrót do aktualności