Powrót do aktualności


Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

MY UCZNIOWIE PIERWSZEJ KLASY
UROCZYŚCIE PRZYRZEKAMY,
ŻE BĘDZIEMYKOCHAĆ KSIĄŻKI
KRZYWDY ZROBIĆ IM NIE DAMY.
I WSKAZÓWEK I RAD KSIĄŻEK
BĘDZIEMY SŁUCHAĆ Z UWAGĄ.
OBOWIĄZKI CZYTELNIKA
TRAKTOWAĆ Z WIELKĄ POWAGĄ.
Takie przyrzeczenie złożyli klas pierwszych podczas uroczystości PASOWANIA NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Spotkania w obydwu klasach odbyły się w miłej atmosferze. Pierwszoklasiści poznali zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych, ofertę książkową dla najmłodszych, dowiedzieli się jak dbać o pożyczone książki i podręczniki. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe zakładki do książek.
Jak pokazują ubiegłe lata tego typu akcje biblioteczne sprzyjają rozwojowi zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych.

Bibliotekarze


Powrót do aktualności