Powrót do aktualności


Konkurs Mój ulubiony Święty

Konkurs odbędzie się w dniu 28.10.2021 roku w sali nr 16.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przebrania wybranego świętego według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych. Dobrze widziany atrybut danego świętego. Każdy z uczestników będzie mógł krótko przedstawić swojego świętego.
Cele konkursu:
- Rozbudzanie zainteresowań życiem i działalnością Świętych.
- Krzewienie wartości chrześcijańskich.
- Promowanie Świętych, których życie jest godne naśladowania.

Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów szkoły (od klasy 0 do VIII).

Ocenie podlegać będzie:
- Wygląd zewnętrzny postaci.
- Pracochłonność wykonania stroju i wierność odtworzenia jego szczegółów.
- Pomysłowość.
- Krótka charakterystyka postaci, stopień przygotowania merytorycznego, rzeczowość prezentacji.
- Ogólne wrażenie artystyczne.

ks. Piotr Długi, ks. Jakub Szczurko


Powrót do aktualności