Powrót do aktualności


Zbiórka zużytych telefonów komórkowych w ramach Sprzątania Świata 2021!

Nasza szkoła przystąpiła do akcji ekologicznej prowadzonej przez firmę EKOPHONE, w ramach której zbieramy zużyte telefony, z następnym ich przekazaniem do recyklingu lub ponownego użycia w krajach rozwijających się Afryki i Azji, gdzie będą mogły jeszcze przez lata służyć innym dzieciom.
Zużyte i uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego. Telefony należy przekazać do p. Krystyny Bargieł (sala 29) w terminie do 14 listopada. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Uczniowie mogą zbierać używane telefony bez baterii od rodziny, przyjaciół i lokalnej społeczności. Zacznijmy sprzątanie od naszego biurka i otoczenia. Dla najaktywniejszych zbieraczy przewidziane są nagrody. Dziękujemy za ekologiczną postawę i oczekujemy na Wasze zaangażowanie! Każda ilość telefonów jest bardzo mile widziana. Pamiętaj, bądź eko!
Mamy nadzieje, że ta akcja przyczyni się do promowania postaw i nawyków ekologicznych, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.

Opiekun SK LOP Krystyna Bargieł


Powrót do aktualności