Powrót do aktualności


Adopcja Szkoły w Afryce

Dla naszej części świata dostęp do edukacji jest powszechny, zróżnicowany i darmowy. Dzieci posyłane są do przedszkola, szkoły podstawowej, a następnie do szkoły średniej i na studia. Ta naturalna ścieżka kształcenia jest osiągalna dla każdego z nas. Są jednak miejsca na świecie, jak Afryka, gdzie biedne państwa nie są w stanie zapewnić nawet podstawowej edukacji swoim obywatelom. Słaby stan techniczny budynków, brak podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych i sprzętu dydaktycznego, trudności w skompletetowaniu kadry nauczycielskiej, to tylko niektóre z problemów placówek.
Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu, w każdy piątek września, sprzedawali tęczowe galaretki swoim kolegom i koleżankom ze szkoły. Dochód ze sprzedaży został przekazany Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, która zobowiązała się do przekazania całej wpłaconej kwoty na rzecz szkoły w Republice Środkowej Afryki. Mamy nadzieję, że przystępując do programu Adoptuj Szkołę, zapewnimy wykształcenie najmłodszym i przyczynimy się do poprawy warunków bytowych setek, tysięcy, a nawet milionów ludzi w Afryce.

Opiekunowie SKW: Monika Szajna i Agnieszka Szczurek


Powrót do aktualności